arrow iconTillbaka till alla leverantörer
Varonis

Varonis

map pin iconAdress: 1250 Broadway, 31st Floor, New York, New York, 10001, United States

phone iconTelefon: +1 877 292 8767

email iconSkicka Epost Till Leverantören

Varonis Systems grundades av nätverks- och lagringsexperterna Yaki Faitelson och Ohad Korkus. Efter att ha ägnat många år åt utveckling, design och implementering av storskaliga nätverks- och datahanteringsinfrastrukturer för NetVision och Network Appliance, kom de till insikten att: Processerna för att övervaka vilka som har tillgång till känsliga uppgifter, hitta dataägare och kontrollera åtkomst till dessa data var i grunden bristfällig eftersom de var mycket manuella, resurskrävande och sällan säkerställde att rättmätig dataåtkomst upprätthölls konsekvent.

Senaste resurserna från Varonis