Fidelis Cybersecurity
flow-image

Modellen med delat ansvar förklaras

Detta material presenteras av Fidelis Cybersecurity

I en molnmiljö tar tjänsteleverantören på sig många operativa bördor, inklusive säkerheten. Molnleverantörerna säkrar dock endast de delar av molninfrastrukturen som står under deras direkta kontroll. Säkerheten för allt annat - inklusive dina driftsmiljöer, tjänstekonfigurationer, arbetsbelastningar, nätverk, användarbehörigheter med mera - är upp till dig. Detta sätt att hantera säkerheten kallas modellen med delat ansvar. Avtalen om delat ansvar varierar mellan olika tjänsteleverantörer. I den här vitboken får du veta hur du hanterar delat ansvar, med insikter om följande: Hur delat ansvar fungerar ur en leverantörsoberoende synvinkel. Riskerna för din organisation om du inte kan hantera delat ansvar hos alla dina molntjänstleverantörer. Att omsätta modellen med delat ansvar i praktiken med enhetlig molnsäkerhet.

Ladda ned nu

box-icon-download

*obligatoriska fält

Please agree to the conditions

Genom att ladda ner filen godkänner du våra användarvillkor. Alla dina uppgifter skyddas av vår integritetspolicy. Om du har frågor, kontakta oss gärna genom att mejla dataprotection@headleymedia.com.

Relaterade kategorier Molnsäkerhet, Incidentansvar, Identity and Access Management (IAM), Single Sign-On (SSO), Nätverkssäkerhet, Mikrosegmentering